Laboratuvar Kalite Politikası

Doğu HVAC Climatic Test Laboratory  Kalite Politikası

Test laboratuvarımız;

Müşterilerimize (iç-dış) verdiğimiz hizmette; Gizlilik, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Dürüstlük, İzlenebilirlik ilkelerine bağlı olarak sunulması amacıyla çalışırken, Analiz hizmetlerinde ise; müşteri talepleri ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmaktadır. 

Kalite politikası ve buna uygun olarak hazırlanan prosedürleri uygulayan, konusunda eğitimli personelin aktif katılımlarını sağlayan, günümüz koşullarına uygun teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedef almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda;

Ulusal ve uluslararası kabul görmüş ve sürekli güncellenen standart metotlar ile bu standartlara uygun kalibrasyonlu cihazları kullanmayı,

Deneyimli ve sürekli iyileştirme çalışmalarıyla eğitilen uzman kadrosuyla, mümkün olan en kısa sürede ve en üst seviyedeki hassasiyetle, sürekli doğru analiz sonuçları üretmeyi,

Müşteri ve çalışanlarının memnuniyetlerini gözetmeyi,

“TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” Standardının tüm gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Üst yönetim, kaliteli hizmet sunumu için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı, Laboratuvar sistem standartlarına uymayı; bu kapsamda oluşturulan dokümanları kullanmayı ve kalite sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.