Ürünler

Heat Pump Kondanser Ünitesi

-DC Inverterlı, Scroll Kompresör ile hassas ve oransal kapasite kontrolünü saglar.
-Sogutucu akıskan olarak R410A gazı kullanılır.
-EC/DC Aksiyel fanlar kapasite kontrollüdür. Bu sayede uygun kondanzasyon basıncı, her kosul için saglanabilmektedir.
-35 – 250 kW kapasite aralıgında üretilir.

  • Online Katalog
  • icon_view
  • icon_download

Lütfen Paylaşın: Share on FacebookShare on LinkedIn